Dystrybutor wyrobów hutniczych - Bielsko-Biała

 

Szanowny Kliencie,

Zapraszamy na zakupy i prosimy o zchowanie dystansu

i używanie  maseczek ochronnych

 

  

PRZETARG EU - Oferowane wyroby hutnicze


 

 
 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT:

 
1. Zapytanie ofertowe
 

 

 
2. Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz wymagań technicznych
 

 

 
3. Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz wymagań technicznych
 

 

 
4. Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań
 

 

 
5. Wynik postępowania